روش صحیح تفسیر قرآن
29 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1382 - شماره 29 »(22 صفحه - از 9 تا 30)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقال بر آن است که اولاً فهم قرآن برای همگان ممکن، و ثانیا روشمند است. مؤلّف، چهارده شرط را برای تفسیر صحیح قرآن ذکر می‏کند که عبارتند از: 1. آگاهی از قواعد زبان عربی؛ 2. آگاهی از معانی مفردات قرآن؛ 3. تفسیر قرآن به قرآن؛ 4. مراجعه به شأن نزول‏ها؛ 5. مراجعه به احادیث صحیح؛ 6. توجّه به هماهنگی مجموع آیات قرآن؛ 7. توجّه به سیاق آیات؛ 8. آگاهی از آرای مفسّران اسلامی؛ 9. پرهیز از هر نوع پیشداوری؛ 10. آگاهی از بینش‏های فلسفی و علمی؛ 11. آگاهی از تاریخ صدر اسلام؛ 12. آگاهی از قصّه‏ها و تاریخ زندگانی پیامبران؛ 13. آگاهی از تاریخ محیط نزول قرآن؛ 14. شناخت آیات مکیّ از مدنی. مؤلّف در پایان مطرح می‏کند که این‏ها، پایه‏های چهاده‏گانه روش تفسیر صحیح قرآن است که برخی از آن‏ها اولویت خاصّی دارند و هر چند می‏توان برخی از آن‏ها را در برخی دیگر ادغام کرد، برای روشنی هر چه بیش‏تر به صورت جداگانه بررسی شده‏اند. واژگان کلیدی: قرآن، تفسیر قرآن، مفسّران، تاریخ صدر اسلام، شأن نزول آیات، احادیث صحیح. قرن بیستم میلادی یا چهاردهم اسلامی، با بیداری شرق و شرقیان و به ویژه مسلمانان آغاز شد. در این قرن، طلسم استعمار تا حدودی درهم شکست؛ کشورهای مستعمره به صورت کشورهای آزاد یا نیمه‏آزاد درآمدند؛ مسلمانان و رهبران فکری و علمی آنان در یک سلسله مسائل اساسی اندیشیدند؛ علل ضعف و عقب‏افتادگی را مورد مطالعه قرار دادند و در صدد چاره‏جویی برآمدند.