پلورالیزم دینی
26 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » خرداد و تیر 1381 - شماره 8 »(16 صفحه - از 7 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«پلورالیزم دینی» از مباحث نوظهوری است که در سالهای اخیر به طور گسترده در مجامع فرهنگی مطرح شده است. بررسی اجمالی خاستگاه و سیر تاریخی آن در میان متکلمان و فیلسوفان شرقی و غربی، گزارشی از انگیزه‏های طرح پلورالیزم، قرائتهای سه گانه از پلورالیزم دینی (پلورالیزم رفتاری، پلورالیزم رستگاری و پلورالیزم در عرصه معرفت‏شناسی) و بررسی و تحلیل آن، از جمله مباحثی است که در این مقاله آمده است. مسأله پلورالیزم دینی(Religious Pluralism) از مسائل کلامی نوظهوری است که در مجامع فرهنگی به طور گسترده‏ای مطرح شده و کتاب و مقالات متنوعی در تبیین و تحکیم مبانی یا ردّ و نقد آن به نگارش در آمده است. واژه پلورال Plural [به عنوان اسم یا صفت] به معنای «جمع و کثرت» است و پلورالیزم، حکایت از گرایش به «کثرت» و «تعدّد» در عرصه‏های گوناگون ـ اعم از «دین»، «فلسفه»، «اخلاق»، «حقوق» و «سیاست» ـ دارد. با توجه به این مطلب، در می‏یابیم که مقصود از «پلورالیزم دینی» کثرت گرایی دینی در برابر وحدت‏گرایی ـ و به اصطلاح «انحصارگرایی در دین» در برابر «شمول‏گرایی» ـ است.