زبان دین
35 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر و دی 1380 - شماره 4 »(18 صفحه - از 5 تا 22)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش نوبنیاد فلسفه دین، حاوی دهها عنوانی است که برخی از مسائل آن؛ مانند زبان دینی قرنها پیش در فلسفه و کلام اسلامی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. مباحث زبان دینی در کلام اسلامی، ضمن مباحث صفات ثبوتی، صفات خبری و تفسیر آیات متشابه و...مطرح بوده است که هر کدام مشکلات ویژه خود را داشته و باید به شیوه صحیح تفسیر و تبیین گردد. از انگیزه‏های طرح زبان دینی در کلام مسیحی، می‏توان به توجیه تعارض دین و علم، اختلاف کاربردی محمولات گزاره‏ها و تحقیق‏پذیری معنا در قضایای ناظر به واقع اشاره کرد. برخی، برای گزاره‏های کلامی، چهار گروه تفسیر غیر خبری ارائه دادند که هر یک در خور تأمّل و بررسی است و این مقاله به بخشی از این مباحث می‏پردازد.