مثل چهل و چهارم وضع نابسامان و پریشان پرستندگان خدایان متعدد
29 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1383، سال 44 - شماره 2 »(3 صفحه - از 8 تا 10)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی