اسماء و صفات خدا در قرآن/ خبیر، خیر، خیر المنزلین
28 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1375، سال 36 - شماره 5 »(13 صفحه - از 7 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی