عقاید اشاعره (6) رویت خدا در روز رستاخیز
23 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1370، سال 31 - شماره 1 »(7 صفحه - از 22 تا 27 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی