عقاید معتزله (7): توحید: تنزیه: خدا از رؤیت حسی
20 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آبان 1371، سال 32 - شماره 8 »(5 صفحه - از 15 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی