اصول پنجگانه معتزله/ اصل دوم: عدل: نظریه تفویض و وانهادگی در افعال انسان
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اسفند 1371، سال 32 - شماره 12 »(8 صفحه - از 13 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی