عقل و نقل: اشاعره و صفات خبریه
22 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آبان 1369، سال 30 - شماره 7 »(8 صفحه - از 17 تا 23 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی