عقاید اشاعره (5): قدرت مقارن با انجام فعل است
22 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1370، سال 30 - شماره 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی