اصول پنجگانه معتزله - اصل سوم: 2- گنهکاران و جاودانگی در آتش
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1372، سال 33 - شماره 9 »(7 صفحه - از 14 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی