وقعه صفین یا سرگذشت قاسطان (2): دادگری در تعیین فرمانداران
20 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1364 ، سال 25 - شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی