وقعه صفین 18: حمله همگانی آغاز می شود
23 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » شهریور 1365، سال 26 - شماره 6 »(9 صفحه - از 19 تا 27)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی