وقعه نهروان (4) تحلیلی از انگیزه های مخالفت خوارج
20 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1366، سال 27 - شماره 10 »(7 صفحه - از 15 تا 20 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی