بحث شناخت (4): آیا سوفسطائی یا ایده آلیست منکر جهان خارج از ذهن است
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1360، سال 21 - شماره 4 »(5 صفحه - از 12 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی