بحث شناخت (9): نگاهی به نظریه «دکارت» درباره ارزش معلومات
19 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1360، سال 21 - شماره 9 »(6 صفحه - از 15 تا 20)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی