جمع میان دو نماز از دیدگاه کتاب و سنت
24 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » بهار 1385 - شماره 45 »(49 صفحه - از 55 تا 103)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جامعه اهل سنت نمازهای ظهر و عصر، و مغرب و عشا را جدا از یکدیگرمی خوانند و پیوسته بر شیعیان به جهت جمع میان آنها خرده گرفته اند؛ در حالی که فقیهان اهل سنت در موارد خاصی همچون سفر، وجود عذر و وقوف در مزدلفه و عرفات، جمع میان دو نماز را جایز شمرده اند. از سوی دیگر، محدثان آنان بیش از سی روایت نقل کرده اند که گویای این است که پیامبر(ص) در غیر این موارد وتنها برای رفع مشقت از امت، دو نماز را به جمع خوانده است. همین امر سبب شده که آنان پیوسته به تاویل ها و توجیهات نامناسب این احادیث بپردازند. در عین حال برخی از فقیهان اهل سنت - هم رای با شیعه - جمع میان دو نماز را در وقت مشترک جایز دانسته و به استحباب اقامه هر نماز در وقت فضیلت فتوا داده اند. جمع میان دو نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در مزدلفه و عرفات و نیز در سفر نزدهمه فقهای اهل سنت جایز است؛ اما در جمع میان دو نماز در حضر با عذر و نیزدر حضر و بدون عذر اختلاف نظر وجود دارد. اینک به طور اختصار همه مواردمذکور را با نظرات فقها و منابع آن، مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:جمع بین دو نماز در مزدلفه و عرفات فقها اتفاق نظر دارند که جمع بین دو نماز در مزدلفه و عرفات رجحان دارد و دراین مورد هیچ گونه اختلافی وجود ندارد.