سه طلاق در یک مجلس و شهادت بر طلاق
23 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت (فارسی) » تابستان 1385 - شماره 46 »(67 صفحه - از 26 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبراکرم(ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت باپیروی از او به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند، در حالی که قرآن کریم وروایات نبوی(ع) گویای عدم وقوع سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض عملکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته باتوجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمده اند. همچنین لزوم حضور دو شاهد در طلاق مورد اجماع فقهای امامیه است، ولی جمهورعامه با آن مخالفند، در حالی که قرآن کریم(در سوره طلاق، آیه 2) به وضوح به حضوردو شاهد عادل هنگام اجرای طلاق فرمان می دهد و جمعی از مفسران و فقیهان اهل سنت هم رای با گروهی از صحابه و تابعین به این دلالت صریح قرآن اعتراف کرده اند. اما برخی دیگر به تاویل قرآن و توجیه فتوای فقیهان گذشته خویش پرداخته اند که با ظواهر قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) سازگار نیست. یکی از مسائلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده، مساله تجویز سه طلاق در یک مجلس است، به این صورت که طلاق دهنده بگوید: «انت طالق ثلاثا» و یا در یک مجلس سه بار صیغه «انت طالق» را تکرار کند، زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن، با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می شود.