گذار از تغییرات کمی به تغییرات کیفی
24 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1359، سال 20 - شماره 7 »(5 صفحه - از 13 تا 17)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی