فرازهایی حساس از زندگانی امیرمؤمنان (ع) (31): آیا پیامبران از خود ارث نمی گذارند؟
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1355، سال هفدهم - شماره 7 »(6 صفحه - از 16 تا 20 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی