فرازهایی حساس از زندگانی امیرمؤمنان (25): امام یگانه مرجع فکری و رهبر قضائی بود
22 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آبان 1355، سال هفدهم- شماره 11 »(7 صفحه - از 10 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی