در حکومت اسلامی قدرت در دست کیست؟
24 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1358، سال نوزدهم - شماره 4 »(4 صفحه - از 25 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی