در سقیفه فقط پنج رأی وجود داشت
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » نیمه دوم مهر 1352، سال چهاردهم - شماره
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی