فرازهایی از زندگی حضرت امیرمؤمنان (ع) (6): نخستین یاور
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1353، سال پانزدهم - شماره 6 »(5 صفحه - از 50 تا 54
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی