روش حکومت در اسلام (5) اقتباس از نامه به مالک اشتر: تقدیر و سرنوشت (نه دوگانه پرستی نه جبر
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1351، سال سیزدهم - شماره 7 »(5 صفحه - از 17 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی