تقدیر و سرنوشت (11): چگونه دعا سرنوشت را دگرگون می سازد
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1351، سال سیزدهم - شماره 11
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی