فرازهایی از تاریخ اسلام/ پایان حوادث سال هشتم هجرت: برای نخستین بار جوانی فرماندار مکه شد
23 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1348، سال دهم - شماره 7 »(4 صفحه - از 32 تا 32 )
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی