فرازهایی از تاریخ اسلام/ حوادث سال نهم هجرت: ارتش اسلام بسوی تبوک پیش میرود
23 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1348، سال دهم - شماره 10 »(4 صفحه - از 12 تا 15)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی