فرازهایی از تاریخ اسلام: حوادث سال نهم هجری، هیئت نمایندگی ثقیف به مدینه می رود
29 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » دی 1348، سال یازدهم - شماره 1 »(4 صفحه - از 21 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی