نکات جالبی از تاریخ اسلام/ حوادث سال 5 و 6 هجرت: دشمنان اسلام تحت کنترل قرار میگیرند
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » تیر 1345، سال هفتم - شماره 9 »(4 صفحه - از 15 تا 18)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی