قرآن و معارف عقلی(تفسیر جدید سوره)
24 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-09-0363-6
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سوره حدید پنجاه وهفتمین سوره قرآن و از سور مدنى است. با امعان نظر در این سوره، هدف کلى و خاصى از آن به دست مى‏آید این هدف همانا بیان یک سلسله «معارف عقلى»، در مسائل مربوط به جهان آفرینش، سرنوشت انسان و نبوت است که جهان بینى الهى در اندیشه مسلمانان را بنیان مى‏نهد و فلسفه حیات انسان و ارسال پیامبران را به خوبى تبیین مى‏کند.