الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل: محاضرات الاستاد الشیخ جعفر السبحانی
41 بازدید
ناشر: موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-357-386-7
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی