نظریه ایرانی: با وجود نص، «قرائت ها» بی معناست
49 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خردنامه همشهری ) خرداد و تیر 1388 - شماره 30 و 31 )(7 صفحه - از 49 تا 55)
تعداد شرکت کننده : 0