روز وحدت حوزه و دانشگاه در سالن اجتماعات دارالشفای قم
48 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : درسهایی از مکتب اسلام ) سال چهل و ششم، بهمن 1385 - شماره 11
تعداد شرکت کننده : 0