بیان وصف تو گفتن نه حدامکان است
43 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : کیهان فرهنگی ) خرداد 1368 - شماره 63 )(3 صفحه - از 1 تا 3)
تعداد شرکت کننده : 0