در اجرای قرآن و عدالت بی پروا بود
50 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) خرداد 1379 - شماره 11 )(2 صفحه - از 28 تا 29)
تعداد شرکت کننده : 0