با زائران عارف: مصاحبه با حضرت آیت الله جعفر سبحانی
51 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : فرهنگ کوثر ) شهریور 1376 - شماره 6 )(6 صفحه - از 6 تا 10 - از 98 تا 98)
تعداد شرکت کننده : 0